Ժամանակագրական շարքեր

Ամսական ցուցանիշների բացակայությունը նշանակում է, որ ցուցանիշների ամփոփումը կատարվում է եռամսյակային, կիսամյակային կամ տարեկան պարբերությամբ:

Ցուցանիշ

Արտաքին առևտրաշրջանառությունը, մլն. ԱՄՆ դոլար / 2021

Ժամանակահատված բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Հունվար 414.5 84.8 54.7
Փետրվար 517.5 89.4 124.8
Մարտ 582.7 107.5 112.6
Ապրիլ 657.1 147.4 112.8
Մայիս 687.7 135.6 104.7
Հունիս 714.8 121.8 103.9
Հուլիս 731.3 123.2 102.3
Օգոստոս 696.9 99.9 95.3
Տարեսկզբից 5002.6 112.7 -

Ժամանակագրական շարքեր

թվական բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
2020 7120.3 87
2019 8186.2 110.8
2018 7387.9 116.6
2017 6334.8 125.8
2016 5065.2 107.2
2015 4724.6 79.1
2014 5971.7 101.8
2013 5864.6 104
2012 5641.4 103
2011 5479.6 114.4
2010 4790.0 118.8
2009 4031.3 73.5
2008 5483.3 124.1
2007 4420.1 139.1
2006 3176.7 114.4
2005 2775.6 133.9
2004 2073.6 105.5
2003 1965.1 131.7
2002 1492.4 122.4
2001 1219.2 102.9
2000 1185.2 113.6