Ժամանակագրական շարքեր

Ամսական ցուցանիշների բացակայությունը նշանակում է, որ ցուցանիշների ամփոփումը կատարվում է եռամսյակային, կիսամյակային կամ տարեկան պարբերությամբ:

Ցուցանիշ

Ներմուծում, մլն. ԱՄՆ դոլար / 2021

Ժամանակահատված բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Հունվար 251.9 80.5 51.2
Փետրվար 320.4 84.4 127.2
Մարտ 365.8 101.4 114.2
Ապրիլ 414.4 139.0 113.3
Մայիս 423.9 134.7 102.3
Հունիս 422.7 115.9 99.7
Հուլիս 464.8 122.6 110.0
Օգոստոս 426.7 92.7 91.8
Տարեսկզբից 3090.6 107.7 -

Ժամանակագրական շարքեր

թվական բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
2020 4583.3 82.8
2019 5537.6 111.3
2018 4975.5 121.4
2017 4097.1 125.2
2016 3273.5 101.1
2015 3239.2 73.2
2014 4424.4 100.9
2013 4385.9 102.9
2012 4261.2 102.8
2011 4145.3 110.6
2010 3748.9 112.9
2009 3321.1 75
2008 4426.1 135.4
2007 3267.8 149.1
2006 2191.6 121.6
2005 1801.7 133.4
2004 1350.7 105.6
2003 1279.5 129.6
2002 987.2 112.5
2001 877.4 99.2
2000 884.7 109.1