Ժամանակագրական շարքեր

Ամսական ցուցանիշների բացակայությունը նշանակում է, որ ցուցանիշների ամփոփումը կատարվում է եռամսյակային, կիսամյակային կամ տարեկան պարբերությամբ:

Ցուցանիշ

Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների թվաքանակը, ընդամենը, մարդ / 2021

Ժամանակահատված բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)

Ժամանակագրական շարքեր

թվական բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
2019 74942.0 93.1
2018 80477.0 88.9
2017 90540.0 97.8
2016 92558.0 95.9
2015 96502.0 102.6
2014 79623.0 93.3
2013 100854.0 98.6
2012 102250.0 95.7
2011 106855.0 88.1
2010 121347.0 98.1
2009 123710.0 101.9
2008 121444.0 104.2
2007 116588.0 106
2006 109976.0 108.6
2005 101306.0 114.9
2004 88139.0 109.5
2003 80474.0 108.5
2002 74154.0 110.1
2001 67346.0 110.9
2000 60726.0 98.3