Վիճակագրական ցուցանիշներ

թեմա

Հիմնական ցուցանիշներ

  օգս 2021 նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, % - 102.3 102.1
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը,մլն դրամ 189983.7 94.8 100.6
Շինարարության ծավալը, մլն. դրամ 44726.1 102.3 127.8
Առևտրի շրջանառությունը, մլն. դրամ 302752.6 105.0 100.2
Ծառայությունների ծավալը (առանց առևտրի), մլն. դրամ 165520.4 110.8 101.0
Սպառողական գների ինդեքսը, % - 108.8 100.4
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը, մլն. ԱՄՆ դոլար 696.9 99.9 95.3
    Արտահանում, մլն. ԱՄՆ դոլար 270.2 113.9 101.4
    Ներմուծում, մլն. ԱՄՆ դոլար 426.7 92.7 91.8
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ 201692.0 107.9 97.8