Վիճակագրական ցուցանիշներ

թեմա

Հիմնական ցուցանիշներ

  հունվար-դեկտեմբեր 2020 նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, % - 92.5 -
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը,մլն դրամ 2070286.5 99.1 -
Շինարարության ծավալը, մլն. դրամ 413830.9 90.5 -
Առևտրի շրջանառությունը, մլն. դրամ 2858057.8 86.0 -
Ծառայությունների ծավալը (առանց առևտրի), մլն. դրամ 1708450.8 85.3 -
Սպառողական գների ինդեքսը, % - 101.2 -
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը, մլն. ԱՄՆ դոլար 7103.9 86.8 -
    Արտահանում, մլն. ԱՄՆ դոլար 2544.5 96.1 -
    Ներմուծում, մլն. ԱՄՆ դոլար 4559.4 82.3 -
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ 189758.0 103.9 -