Վիճակագրական ցուցանիշներ

թեմա

Հիմնական ցուցանիշներ

  մայիս 2021 նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, % - 110.9 102.0
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը,մլն դրամ 189908.1 107.9 103.4
Առևտրի շրջանառությունը, մլն. դրամ 268231.0 117.6 106.0
Ծառայությունների ծավալը (առանց առևտրի), մլն. դրամ 152101.0 117.3 103.4
Սպառողական գների ինդեքսը, % - 105.9 99.6
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը, մլն. ԱՄՆ դոլար 686.0 135.3 103.9
    Արտահանում, մլն. ԱՄՆ դոլար 263.0 136.7 107.9
    Ներմուծում, մլն. ԱՄՆ դոլար 423.0 134.5 101.5
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ 197298.0 107.9 99.9