Վիճակագրական ցուցանիշներ

թեմա

Հիմնական ցուցանիշներ

  2020 նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ 6183742.1 92.4 -
ՀՆԱ-ի ինդեքս-դեֆլատոր ( ընթացիկ և համադրելի գներով ՀՆԱ-ի ծավալների հարաբերակցությունը), % - 101.9 -
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն. դրամ 819311.9 101.4 -