Հանդիպումներ ՀՀ մարզերում և Երևան քաղաքում բոլոր համայնքների և վարչական շրջանների ղեկավարների մասնակցությամբ

 22.08.2014թ., ք. Երևան
Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն ՀՀ 2014թ. գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման նախապատրաստման և անցկացման Երևան քաղաքի հանձնաժողովի նիստի

15.08.2014թ., ք. Արմավիր
Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն ՀՀ 2014թ. գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման նախապատրաստման և անցկացման Արմավիրի մարզային հանձնաժողովի նիստի

12.08.2014թ., ք. Վանաձոր
Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն ՀՀ 2014թ. գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման նախապատրաստման և անցկացման Լոռու մարզային հանձնաժողովի նիստի

08.08.2014թ., ք. Գյումրի
Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն ՀՀ 2014թ. գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման նախապատրաստման և անցկացման Շիրակի մարզային հանձնաժողովի նիստի

06.08.2014թ., ք. Կապան
Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն ՀՀ 2014թ. գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման նախապատրաստման և անցկացման Սյունիքի մարզային հանձնաժողովի նիստի

05.08.2014թ., ք. Գավառ
Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն ՀՀ 2014թ. գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման նախապատրաստման և անցկացման Գեղարքունիքի մարզային հանձնաժողովի նիստի

01.08.2014թ., ք. Իջևան
Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն ՀՀ 2014թ. գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման նախապատրաստման և անցկացման Տավուշի մարզային հանձնաժողովի նիստի

25.07.2014թ., ք. Աշտարակ
Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն ՀՀ 2014թ. գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման նախապատրաստման և անցկացման Արագածոտնի մարզային հանձնաժողովի նիստի

22.07.2014թ., ք. Արտաշատ
Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն ՀՀ 2014թ. գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման նախապատրաստման և անցկացման Արարատի մարզային հանձնաժողովի նիստի

18.07.2014թ., ք. Հրազդան
Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն ՀՀ 2014թ. գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման նախապատրաստման և անցկացման Կոտայքի մարզային հանձնաժողովի նիստի

15.07.2014թ., ք. Եղեգնաձոր    
Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն   ՀՀ 2014թ. գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման նախապատրաստման և անցկացման Վայոց ձորի մարզային հանձնաժողովի նիստի