Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման հիմնական արդյունքները

kazm (medium)

Հայաստանի  Հանրապետության  2014 թվականի  Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման հիմնական արդյունքները  

Երևան քաղաքի  հիմնական արդյունքները

ՀՀ Արագածոտնի մարզի հիմնական արդյունքները

ՀՀ Արարատի մարզի  հիմնական արդյունքները

ՀՀ Արմավիրի մարզի հիմնական արդյունքները

ՀՀ Գեղարքունիքի  մարզի հիմնական արդյունքները

ՀՀ Կոտայքի   մարզի հիմնական արդյունքները

ՀՀ Լոռու   մարզի հիմնական արդյունքները

ՀՀ Շիրակի  մարզի հիմնական արդյունքները

ՀՀ Սյունիքի  մարզի հիմնական արդյունքները

ՀՀ Տավուշի  մարզի հիմնական արդյունքները

ՀՀ Վայոց ձորի  մարզի հիմնական արդյունքները


 «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ» վիճակագրական ժողովածուի շնորհանդեսի ընթացքում ներկայացված նյութերը