Վիճակագրության տարածում

  Աճել է վիճակագրական տվյալների առավել լայն տարածման անհրաժեշտությունը: Որպեսզի շարունակականորեն ընդլայնվի վիճակագրական տեղեկատվության տարածումը, ինչպես նաև բարելավվի վերջինիս որակն ու օգտագործման հարմարավետությունը, ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն մշակել է տարածման հստակ ռազմավարություն և քաղաքականություն, ինչն արտացոլված է սույն բաժնում:

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի (Արմստատ) հաղորդակցության ռազմավարություն 

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի (Արմստատ) տեղեկատվության տարածման և հաղորդակցության քաղաքականություն

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի (Արմստատ) տեղեկատվության տարածման և հաղորդակցության ռազմավարություն

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի տեղեկատվության տարածման և հաղորդակցության 2017 թվականի գործողությունների ծրագիր

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի տեղեկատվության տարածման և հաղորդակցության 2018 թվականի գործողությունների ծրագիր  

Ինչպե՞ս պատրաստել մամուլի հաղորդագրություն  

Ինչպե՞ս պատրաստել մամուլի ասուլիս