Հարցաթերթ օգտագործողների բավարարվածության հետազոտությանէլ հասցե *


1. Վիճակագրական տեղեկատվության սպառողների ո՞ր խմբին եք պատկանում.
2. Ինչպիսի՞ պաշտոնական վիճակագրություն եք Դուք օգտագործում (կարելի է մեկից ավելի նշում).
3. Ի՞նչ եղանակով եք ստանում վիճակագրական տեղեկատվությունը.
4. Արդյո՞ք բավարարում է վիճակագրական տեղեկատվության տարածման եղանակը.
5. Ի՞նչ հաճախականությամբ եք օգտվում վիճակագրական տեղեկատվությունից.
6. Ի՞նչ նպատակներով եք օգտագործում պաշտոնական վիճակագրությունը
7. Որքանո՞վ է բավարարում առկա պաշտոնական վիճակագրությունը Ձեր նախապատվային կարիքները.
8. Արդյո՞ք ծանոթ եք պաշտոնական վիճակագրության մեթոդաբանությանը.
9. Ինչպե՞ս եք գնահատում պաշտոնական վիճակագրության որակը.


10. Ձեր կարիքները բավարարելու համար ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն ինչը՞ պետք է բարելավի
11. Ի՞նչն է արժեքավոր դարձնում վիճակագրությունը Ձեզ համար:


12. Լրացուցիչ մեկնաբանություններ (ներառյալ այն ոլորտների մասին, որոնք Ձեր կարծիքով բարելավման կարիք ունեն)


     

Հարցերի դեպքում խնդրում ենք դիմել
ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի աշխատակազմի վիճակագրական տեղեկատվության տարածման և
հասարակայնության հետ կապերի բաժին
հեռ. (374 11) 52-33-56
Էլեկտրոնային փոստ` svod@armstat.am, info@armstat.am
Fax: (374 10) 52-19-21