3 Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտե

Մամուլի հաղորդագրություն

փնտրվող բառեր կամ արտահայտություն (առնվազն 5 նիշ)
ամիս
թվական


Հանրային ծառայություններից վերջին անգամ օգտվելիս բավարարված բնակչության համամասնությունն ըստ ծառայությունների տեսակների, 2019

14 Հոկտեմբերի 2021

մանրամասն >>


Հիմնական ժողովրդագրական ցուցանիշներ

05 Հոկտեմբերի 2021

մանրամասն >>


Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2021թ. հունվար-սեպտեմբերին

05 Հոկտեմբերի 2021

մանրամասն >>


ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2021թ. օգոստոսին (2021թ. սեպտեմբերի 27-ի դրությամբ)

27 Սեպտեմբերի 2021

մանրամասն >>


Հիմնական ժողովրդագրական ցուցանիշներ

06 Սեպտեմբերի 2021

մանրամասն >>


Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2021թ. հունվար-օգոստոսին

03 Սեպտեմբերի 2021

մանրամասն >>


ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2021թ. հուլիսին (2021թ. օգոստոսի 25-ի դրությամբ)

25 Օգոստոսի 2021

մանրամասն >>


2021 թվականի I և II եռամսյակների համախառն ներքին արդյունքի (ՀՆԱ) նախնական տվյալները

20 Օգոստոսի 2021

մանրամասն >>


Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2021 թվականի հունվար-հունիսին

06 Օգոստոսի 2021

մանրամասն >>


Նորածիններին ավելի հաճախ տրվող անուններն ըստ սեռի, 2021թ. հունվար-հունիս

05 Օգոստոսի 2021

մանրամասն >>1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65