Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2008թ. հունվար-հունիսին

28 Հունիսի 2008
Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2008թ. հունվար-հունիսին