Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2009թ. հունվար-հոկտեմբերին

30 Հոկտեմբերի 2009
Սպառողական  գների  ինդեքսը  Հայաստանի   Հանրապետությունում   2009թ. հունվար-հոկտեմբերին