Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2010թ. հունվար-դեկտեմբերին

30 Դեկտեմբերի 2010
Սպառողական  գների  ինդեքսը  Հայաստանի   Հանրապետությունում  2010թ. հունվար-դեկտեմբերին