Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցման տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) օգտագործումը Հայաստանի Հանրապետության նախարարություններում Եվրամիության Թվինինգ ծրագրի ներքո իրականացված փորձնական հետազոտության զեկույցի մասին

13 Դեկտեմբերի 2012
Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցման տեխնոլոգիաների  (ՏՀՏ) օգտագործումը Հայաստանի Հանրապետության նախարարություններում  Եվրամիության Թվինինգ ծրագրի ներքո իրականացված փորձնական հետազոտության զեկույցի մասին