ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2012թ. նոյեմբերին (2012թ. դեկտեմբերի 20-ի դրությամբ)

20 Դեկտեմբերի 2012
 ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված  նախնական հիմնական  մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2012թ. նոյեմբերին (2012թ. դեկտեմբերի 20-ի դրությամբ)