Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2012թ.հունվար-դեկտեմբերին

28 Դեկտեմբերի 2012
Սպառողական  գների  ինդեքսը  Հայաստանի   Հանրապետությունում   2012թ.հունվար-դեկտեմբերին