ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2012թ. դեկտեմբերին (2013թ. հունվարի 25-ի դրությամբ)

25 Հունվարի 2013
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված  նախնական հիմնական  մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2012թ. դեկտեմբերին (2013թ. հունվարի 25-ի դրությամբ)