ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2016թ. օգոստոսին (2016թ. սեպտեմբերի 20-ի դրությամբ)

20 Սեպտեմբերի 2016
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2016թ. օգոստոսին  (2016թ.  սեպտեմբերի  20-ի դրությամբ)