ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2019թ. հոկտեմբերին (2019թ.նոյեմբերի 25-ի դրությամբ)

25 Նոյեմբերի 2019
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2019թ. հոկտեմբերին  (2019թ.նոյեմբերի 25-ի դրությամբ)