ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2019թ. դեկտեմբերին (2020թ. հունվարի 31-ի դրությամբ)

31 Հունվարի 2020
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված  նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2019թ. դեկտեմբերին  (2020թ. հունվարի 31-ի դրությամբ)