3 Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտե

Մամուլի հաղորդագրություն

փնտրվող բառեր կամ արտահայտություն (առնվազն 5 նիշ)
ամիս
թվական


2018 թվականի առաջին եռամսյակի Համախառն ներքին արդյունքի (ՀՆԱ) արտադրական եղանակով...

16 Մայիսի 2018

մանրամասն >>


Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2018թ. հունվար-ապրիլին

04 Մայիսի 2018

մանրամասն >>


Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2018 թվականի հունվար-մարտին

02 Մայիսի 2018

մանրամասն >>


Նորածիններին ավելի հաճախ տրվող անուններն ըստ սեռի, 2017թ.

02 Մայիսի 2018

մանրամասն >>


2017թ. ծնվածների շրջանում առավել տարածված ազգանուններն ըստ սեռի

02 Մայիսի 2018

մանրամասն >>


ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2018թ. մարտին (2018թ. ապրիլի 20-ի դրությամբ)

20 Ապրիլի 2018

մանրամասն >>


Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2018թ. հունվար-մարտին

05 Ապրիլի 2018

մանրամասն >>


ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական ...

20 Մարտի 2018

մանրամասն >>


Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2018թ. հունվար-փետրվարին

05 Մարտի 2018

մանրամասն >>


Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի կատարման մասին

02 Մարտի 2018

մանրամասն >>



1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62