2019թ․ սեպտեմբերի 10-ին Երևանում Շրջակա Միջավայրի Եվրոպական գործակալության (ՇՄԵԳ) կողմից «Եվրոպական հարևանության գործիք - Շրջակա միջավայրի ...

05 Սեպտեմբերի 2019
2019թ․ սեպտեմբերի 10-ին Երևանում Շրջակա Միջավայրի Եվրոպական գործակալության (ՇՄԵԳ) կողմից «Եվրոպական հարևանության գործիք - Շրջակա միջավայրի տեղեկատվական միասնական համակարգ Արևելք II (ԵՀԳ ՇՄՏՄՀ Ալ II) ծրագրի սկզբունքների և փորձի ներդրում» ծրագրի շրջանակում «ՓրայսուոթերհաուսԿուպերս» (PwC) միջազգային աուդիտորական ընկերության տեխնիկական օժանդակությամբ կազմակերպվելու է կլոր սեղան քննարկում՝ նվիրված Բաց տվյալների և Էլեկտրոնային կառավարման շրջանակում բնապահպանական համակարգի ներգրավվածության հարցերին։
Քննարկումների արդյունքում վերհանվելու են․
• բնապահպանական տեղեկատվության արդիականացման միջոցները և դրա բարձր մատչելիությունը,
• շրջակա միջավայրի և Բաց տվյալների, էլեկտրոնային կառավարման համակարգերի արդյունավետ համագործակցությունը,
• ԵՄ և արևելյան համագործակցության երկրների առաջավոր փորձի նեդնման հնարավորությունները,
• Հայաստանի պատրաստվածության մակարդակը, Բաց տվյալների և Էլեկտրոնային կառավարման համակարգերի ամբողջապես ներառվելու նպատակային նախատեսվելիք ճանապարհային քարտեզի հիմնական դրույթները։ Դրանք են․
- լրամշակված ճանապարհային քարտեզ` բաց տվյալների և դրանց ելեկտրոնային կառավարման միջոցներով բնապահպանական տվյալների տարածման և փոխանակման համալիր միջոցառումներ, որը կարող է տարածվել հետագա հանրային քննարկումների և հաստատումների համար,
- Օրհուսի կոնվենցիայի, PRTR արձանագրության պահանջների իրացման համալիր միջոցառումներ,
- քննարկումներին մասնակիցների ավարտական ամփոփ դիտողությունները և առաջարկությունները,
- Արևելաեվրոպական տարածարջանի ՇՄՏՄՀ-ի (SEIS) հետագա զարգացման, համաեվրոպական գնահատման գործընթացների վրա ազդող ներդնումները:
Կլոր սեղան քննարկումը կազմակերպվում է «ՓրայսուոթերհաուսԿուպերս»-ի (PwC) միջոցներով և տեղի կունենա սեպտեմբերի 10-ին «Փարիզ Հոթել» հյուրանոցի դահլիճում (Երևան, Ամիրյան 4/6, 3-րդ հարկ)։