թեմա
ամիս
թվական

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2021թ. հունվար-նոյեմբերին

03 Դեկտեմբերի 2021

մանրամասն >>


Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը (2020 թվականի տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության արդյունքները)

30 Նոյեմբերի 2021

մանրամասն >>


ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2021թ. հոկտեմբերին (2021թ. նոյեմբերի 25-ի դրությամբ)

25 Նոյեմբերի 2021

մանրամասն >>


2021 թվականի I, II և III եռամսյակների համախառն ներքին արդյունքի (ՀՆԱ) նախնական տվյալները

22 Նոյեմբերի 2021

մանրամասն >>


ԵՄ Միասնական ինտեգրված մեթատվյալների կառուցվածքի (SIMS) ներդրումն Արմստատում

17 Նոյեմբերի 2021

մանրամասն >>


Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2021 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

08 Նոյեմբերի 2021

մանրամասն >>


Հիմնական ժողովրդագրական ցուցանիշներ

05 Նոյեմբերի 2021

մանրամասն >>


Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2021թ.հունվար-հոկտեմբերին

03 Նոյեմբերի 2021

մանրամասն >>


Հրապարակվել է «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական վիճակը 2020 թվականին» վիճակագրական ժողովածուի անգլերեն տարբերակը

29 Հոկտեմբերի 2021

մանրամասն >>


ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2021թ. սեպտեմբերին (2021թ. հոկտեմբերի 25-ի դրությամբ)

25 Հոկտեմբերի 2021

մանրամասն >>


Հանրային ծառայություններից վերջին անգամ օգտվելիս բավարարված բնակչության համամասնությունն ըստ ծառայությունների տեսակների, 2019

14 Հոկտեմբերի 2021

մանրամասն >>


Հիմնական ժողովրդագրական ցուցանիշներ

05 Հոկտեմբերի 2021

մանրամասն >>


Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2021թ. հունվար-սեպտեմբերին

05 Հոկտեմբերի 2021

մանրամասն >>


ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2021թ. օգոստոսին (2021թ. սեպտեմբերի 27-ի դրությամբ)

27 Սեպտեմբերի 2021

մանրամասն >>


Հիմնական ժողովրդագրական ցուցանիշներ

06 Սեպտեմբերի 2021

մանրամասն >>


Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2021թ. հունվար-օգոստոսին

03 Սեպտեմբերի 2021

մանրամասն >>


ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2021թ. հուլիսին (2021թ. օգոստոսի 25-ի դրությամբ)

25 Օգոստոսի 2021

մանրամասն >>


2021 թվականի I և II եռամսյակների համախառն ներքին արդյունքի (ՀՆԱ) նախնական տվյալները

20 Օգոստոսի 2021

մանրամասն >>


Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2021 թվականի հունվար-հունիսին

06 Օգոստոսի 2021

մանրամասն >>


Նորածիններին ավելի հաճախ տրվող անուններն ըստ սեռի, 2021թ. հունվար-հունիս

05 Օգոստոսի 2021

մանրամասն >>


Հիմնական ժողովրդագրական ցուցանիշներ

05 Օգոստոսի 2021

մանրամասն >>


2021 թվականի վիճակագրական ծրագրի կատարման ընթացքի մասին

04 Օգոստոսի 2021

մանրամասն >>


Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2021թ. հունվար-հուլիսին

04 Օգոստոսի 2021

մանրամասն >>


ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2021թ. հունիսին (2021թ. հուլիսի 26-ի դրությամբ)

26 Հուլիսի 2021

մանրամասն >>


«Շրջակա միջավայրին առնչվող կյանքի որակի ցուցանիշներ» տեղեկատվական հարթակի գործարկման մասին

15 Հուլիսի 2021

մանրամասն >>


Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2021թ. հունվար-հունիսին

06 Հուլիսի 2021

մանրամասն >>


Եվրոպական վիճակագիրների կոնֆերանսի 69-րդ լիակազմ նստաշրջանի մասին

30 Հունիսի 2021

մանրամասն >>


ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2021թ. մայիսին (2021թ. հունիսի 25-ի դրությամբ)

25 Հունիսի 2021

մանրամասն >>


Նախագիծ «2022 թվականի վիճակագրական ծրագրի»

14 Հունիսի 2021

մանրամասն >>


Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2021թ.հունվար-մայիսին

03 Հունիսի 2021

մանրամասն >>


ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2021թ. ապրիլին (2021թ. մայիսի 25-ի դրությամբ)

25 Մայիսի 2021

մանրամասն >>


2021 թվականի առաջին եռամսյակի Համախառն ներքին արդյունքի (ՀՆԱ) նախնական տվյալները

21 Մայիսի 2021

մանրամասն >>


Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2021 թվականի հունվար-մարտին

07 Մայիսի 2021

մանրամասն >>


2020թ. ծնվածների շրջանում առավել տարածված ազգանուններն ըստ սեռի

05 Մայիսի 2021

մանրամասն >>


Նորածիններին ավելի հաճախ տրվող անուններն ըստ սեռի, 2020թ.

05 Մայիսի 2021

մանրամասն >>


Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2021թ.հունվար-ապրիլին

05 Մայիսի 2021

մանրամասն >>


ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2021թ. մարտին (2021թ. ապրիլի 26-ի դրությամբ)

26 Ապրիլի 2021

մանրամասն >>


Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2021թ.հունվար-մարտին

05 Ապրիլի 2021

մանրամասն >>


ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2021թ. փետրվարին (2021թ. մարտի 25-ի դրությամբ)

25 Մարտի 2021

մանրամասն >>


Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2021թ.հունվար-փետրվարին

03 Մարտի 2021

մանրամասն >>


«2020 թվականի վիճակագրական ծրագրի» կատարման մասին

02 Մարտի 2021

մանրամասն >>


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ, 2019Թ. (ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՁևԱՉԱՓՈՎ)

25 Փետրվարի 2021

մանրամասն >>


ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2021թ. հունվարին (2021թ. փետրվարի 25-ի դրությամբ)

25 Փետրվարի 2021

մանրամասն >>


2020 թվականի համախառն ներքին արդյունքի (ՀՆԱ) եռամսյակային և տարեկան նախնական տվյալները

22 Փետրվարի 2021

մանրամասն >>


Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2020 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

05 Փետրվարի 2021

մանրամասն >>


Նորածիններին ավելի հաճախ տրվող անուններն ըստ սեռի, 2020թ.

05 Փետրվարի 2021

մանրամասն >>


Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2021թ. հունվարին

03 Փետրվարի 2021

մանրամասն >>


ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2020թ. դեկտեմբերին (2021թ. հունվարի 29-ի դրությամբ)

29 Հունվարի 2021

մանրամասն >>


Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2020թ. հունվար-դեկտեմբերին

14 Հունվարի 2021

մանրամասն >>