թեմա
ամիս
թվական

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2020թ. հունվար-սեպտեմբերին

05 Հոկտեմբերի 2020

մանրամասն >>


ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2020թ. օգոստոսին (2020թ. սեպտեմբերի 25-ի դրությամբ)

25 Սեպտեմբերի 2020

մանրամասն >>


Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2020թ. հունվար-օգոստոսին

03 Սեպտեմբերի 2020

մանրամասն >>


Թվինինգ գործընկերություն ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի հետ՝ Համաշխարհային Բանկի «Ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդման համար Ազգային ռազմավարական ծրագրի իրականացում» ծրագրի իրականացման համար, 2020թ. Մաս 1

03 Սեպտեմբերի 2020

մանրամասն >>


ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2020թ. հուլիսին (2020թ. օգոստոսի 25-ի դրությամբ)

25 Օգոստոսի 2020

մանրամասն >>


2020 թվականի I և II եռամսյակների համախառն ներքին արդյունքի (ՀՆԱ) նախնական տվյալները

20 Օգոստոսի 2020

մանրամասն >>


Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2020 թվականի հունվար-հունիսին

06 Օգոստոսի 2020

մանրամասն >>


2020 թվականի վիճակագրական ծրագրի կատարման ընթացքի մասին

05 Օգոստոսի 2020

մանրամասն >>


Նորածիններին ավելի հաճախ տրվող անուններն ըստ սեռի, 2020թ. հունվար-հունիս

05 Օգոստոսի 2020

մանրամասն >>


Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2020թ.հունվար-հուլիսին

05 Օգոստոսի 2020

մանրամասն >>


ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2020թ. հունիսին (2020թ. հուլիսի 27-ի դրությամբ)

27 Հուլիսի 2020

մանրամասն >>


ՀՀ վիճակագրական կոմիտեում պահանջվում է Աշխատուժի ընտրանքային հետազոտության տվյալների վերլուծաբան

13 Հուլիսի 2020

մանրամասն >>


Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2020թ.հունվար-հունիսին

03 Հուլիսի 2020

մանրամասն >>


2020թ. հունիսի 22-24-ը հեռավար եղանակով տեղի է ունեցել Եվրոպական վիճակագիրների կոնֆերանսի 68-րդ լիակազմ նստաշրջանը (կենտրոնական գրասենյակը` ք. Ժնև)

29 Հունիսի 2020

մանրամասն >>


Եվրամիության աջակցությունը Հայաստանին ջրային ռեսուրսների վերաբերյալ տեղեկատվության հասանելիության հարցում

29 Հունիսի 2020

մանրամասն >>


ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2020թ. մայիսին (2020թ. հունիսի 25-ի դրությամբ)

25 Հունիսի 2020

մանրամասն >>


Նախագիծ 2021 թվականի վիճակագրական ծրագրի

10 Հունիսի 2020

մանրամասն >>


Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2020թ. հունվար-մայիսին

03 Հունիսի 2020

մանրամասն >>


ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2020թ. ապրիլին (2020թ. մայիսի 25-ի դրությամբ)

25 Մայիսի 2020

մանրամասն >>


2020 թվականի առաջին եռամսյակի Համախառն ներքին արդյունքի (ՀՆԱ) նախնական տվյալները

21 Մայիսի 2020

մանրամասն >>


COVID-19 պայմաններում ՀՀ սպառողական գների ինդեքսի հաշվարկման համար ապրիլին կիրառված սպառողական գների հավաքման առանձնահատկությունները

18 Մայիսի 2020

մանրամասն >>


Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2020 թվականի հունվար-մարտին

06 Մայիսի 2020

մանրամասն >>


Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2020թ. հունվար-ապրիլին

06 Մայիսի 2020

մանրամասն >>


ԹՎԻՆՆԻՆԳ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՀԵՏ՝ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԲԱՆԿԻ «ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՄՐԱՊՆԴՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱԶԳԱՅԻՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ» ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

05 Մայիսի 2020

մանրամասն >>


2019թ. ծնվածների շրջանում առավել տարածված ազգանուններն ըստ սեռի

05 Մայիսի 2020

մանրամասն >>


Նորածիններին ավելի հաճախ տրվող անուններն ըստ սեռի, 2019թ.

05 Մայիսի 2020

մանրամասն >>


ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2020թ. մարտին (2020թ. ապրիլի 27-ի դրությամբ)

27 Ապրիլի 2020

մանրամասն >>


ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ (COVID-19)

08 Ապրիլի 2020

մանրամասն >>


Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2020թ.հունվար-մարտին

03 Ապրիլի 2020

մանրամասն >>


ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2020թ. փետրվարին (2020թ. մարտի 25-ի դրությամբ)

25 Մարտի 2020

մանրամասն >>


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (COVID-19)

24 Մարտի 2020

մանրամասն >>


ԽՆԴՐԱՆՔ ԱՐՄՍՏԱՏԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆԸ (COVID-19)

23 Մարտի 2020

մանրամասն >>


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՌԵՍՊՈՆԴԵՆՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (COVID-19)

20 Մարտի 2020

մանրամասն >>


Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2020թ.հունվար-փետրվարին

04 Մարտի 2020

մանրամասն >>


2019 թվականի վիճակագրական ծրագրի կատարման մասին

02 Մարտի 2020

մանրամասն >>


ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2020թ. հունվարին (2020թ. փետրվարի 25-ի դրությամբ)

25 Փետրվարի 2020

մանրամասն >>


2019 թվականի համախառն ներքին արդյունքի (ՀՆԱ) եռամսյակային և տարեկան նախնական տվյալները

20 Փետրվարի 2020

մանրամասն >>


Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ հաշվեկշիռ, 2018

06 Փետրվարի 2020

մանրամասն >>


Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2019 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

05 Փետրվարի 2020

մանրամասն >>


Նորածիններին ավելի հաճախ տրվող անուններն ըստ սեռի, 2019թ.

05 Փետրվարի 2020

մանրամասն >>


Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2020թ.հունվարին

05 Փետրվարի 2020

մանրամասն >>


2020թ. հունվարի 1-ից ուժի մեջ է մտել «Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգիչը»՝ նոր խմբագրությամբ:

04 Փետրվարի 2020

մանրամասն >>


ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2019թ. դեկտեմբերին (2020թ. հունվարի 31-ի դրությամբ)

31 Հունվարի 2020

մանրամասն >>


Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2019թ. հունվար-դեկտեմբերին

10 Հունվարի 2020

մանրամասն >>