Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2019թ. հունվար-դեկտեմբերին

10 Հունվարի 2020
Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2019թ. հունվար-դեկտեմբերին