ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՌԵՍՊՈՆԴԵՆՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (COVID-19)

20 Մարտի 2020
 

ՀԱՐԳԵԼԻ ՌԵՍՊՈՆԴԵՆՏ

(վիճակագրական տեղեկատվություն ներկայացնող)

 

Կորոնավիրուսային համավարակով պայմանավորված Վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ ԱՐՄՍՏԱՏ) անվտանգության նկատառումներից ելնելով և «2020 թվականի վիճակագրական ծրագրով» նախատեսված վիճակագրական աշխատանքները ժամանակին և բնականոն ընթացքով իրականացնելու նպատակով առաջարկում է ընդլայնել վիճակագրական փաստաթղթերի (այդ թվում՝ հաշվետվությունների) ներկայացման հեռահար գործիքների կիրառումը, այն է՝ էլեկտրոնային եղանակով դրանց ներկայացումը ԱՐՄՍՏԱՏ-ին, ինչը կնվազեցնի ռեսպոնդենտների հնարավոր ֆիզիկական շփումները ԱՐՄՍՏԱՏաշխատակիցների և այլ անձանց միջև՝ կանխարգելելով վարակի հնարավոր տարածումը:

Պայմանավորված վերոգրյալով տեղեկացվում է, որ էլեկտրոնային եղանակով վիճակագրական փաստաթղթերը (այդ թվում՝ հաշվետվությունները) ԱՐՄՍՏԱՏ-ին կարող եք ներկայացնել Ձեր գործունեության վայրի Երևան քաղաքի/մարզային վարչության էլեկտրոնային փոստի հասցեով (տես՝ https://www.armstat.am/am/?nid=379), ինչի համար անհրաժեշտ է օգտվել «Վիճակագրական փաստաթղթերի ներկայացման ընթացակարգից» (տես՝ https://www.armstat.am/am/?nid=47):

էլեկտրոնային եղանակով վիճակագրական փաստաթղթերի ներկայացման անհնարինության պարագայում՝ դրանք առձեռն ԱՐՄՍՏԱՏ ներկայացնելու դեպքում հորդորվում է կիրառել համապատասխան պաշտպանիչ միջոցներ (դիմակ, ձեռնոց  և այլն):