ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (COVID-19)

24 Մարտի 2020

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (ԱՐՄՍՏԱՏ) տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում համաճարակային իրավիճակով պայմանավորված` ժամանակավորապես դադարեցնում է քաղաքացիներից և կազմակերպություններից թղթային տարբերակով դիմում/գրությունների ընդունումը և առաջարկում դրանք ներկայացնել միայն էլեկտրոնային տարբերակով:

Էլեկտրոնային տարբերակով դիմում/գրությունն անհրաժեշտ է ուղարկել  ԱՐՄՍՏԱՏ-ի քարտուղարության էլեկտրոնային փոստի հասցեով (general@armstat.am) կամ Էլեկտրոնային հարցումների միասնական հարթակի (https://www.e-request.am) միջոցով` լրացնելով պարտադիր դաշտերը: Դիմում/գրությունը պետք է պարունակի դիմումատուի անունը, ազգանունը, հասցեն, հեռախոսահամարը և էլեկտրոնային փոստի հասցեն:

Դիմում/գրության գրանցման և ընթացքի հետ կապված հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել ԱՐՄՍՏԱՏ-ի քարտուղարություն՝ (+374 11) 52-43-03 կամ (+374 91) 53-68-30 հեռախոսահամարներով: