2020թ. հունիսի 22-24-ը հեռավար եղանակով տեղի է ունեցել Եվրոպական վիճակագիրների կոնֆերանսի 68-րդ լիակազմ նստաշրջանը (կենտրոնական գրասենյակը` ք. Ժնև)

29 Հունիսի 2020
2020թ. հունիսի 22-24-ը  հեռավար  եղանակով տեղի է ունեցել Եվրոպական  վիճակագիրների  կոնֆերանսի 68-րդ  լիակազմ  նստաշրջանը (կենտրոնական  գրասենյակը` ք. Ժնև)