Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2020թ.հունվար-հունիսին

03 Հուլիսի 2020
 Սպառողական  գների  ինդեքսը  Հայաստանի Հանրապետությունում  2020թ.հունվար-հունիսին