Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2020թ. հունվար-դեկտեմբերին

14 Հունվարի 2021
Սպառողական  գների  ինդեքսը  Հայաստանի Հանրապետությունում  
2020թ. հունվար-դեկտեմբերին