Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2021թ. հունվարին

03 Փետրվարի 2021
Սպառողական  գների  ինդեքսը  Հայաստանի Հանրապետությունում  
2021թ. հունվարին