Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2020 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

05 Փետրվարի 2021
Հայաստանի  Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2020 թվականի  հունվար-դեկտեմբերին