2021 թվականի առաջին եռամսյակի Համախառն ներքին արդյունքի (ՀՆԱ) նախնական տվյալները

21 Մայիսի 2021
2021 թվականի առաջին եռամսյակի Համախառն ներքին արդյունքի (ՀՆԱ) նախնական տվյալները