Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2021թ.հունվար-մայիսին

03 Հունիսի 2021
Սպառողական  գների  ինդեքսը  Հայաստանի Հանրապետությունում  
2021թ.հունվար-մայիսին