Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2021թ. հունվար-հունիսին

06 Հուլիսի 2021
Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում  
2021թ. հունվար-հունիսին