«Շրջակա միջավայրին առնչվող կյանքի որակի ցուցանիշներ» տեղեկատվական հարթակի գործարկման մասին

15 Հուլիսի 2021
«Շրջակա միջավայրին առնչվող կյանքի որակի ցուցանիշներ»
տեղեկատվական հարթակի գործարկման մասին