Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2021թ. հունվար-հուլիսին

04 Օգոստոսի 2021
Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում  
2021թ. հունվար-հուլիսին