Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2021 թվականի հունվար-հունիսին

06 Օգոստոսի 2021
Հայաստանի  Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2021  թվականի  հունվար-հունիսին