2021 թվականի I և II եռամսյակների համախառն ներքին արդյունքի (ՀՆԱ) նախնական տվյալները

20 Օգոստոսի 2021

2021 թվականի I և II եռամսյակների համախառն ներքին արդյունքի (ՀՆԱ) նախնական տվյալները

GDP_2021_2_a.jpg (medium)