Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2021թ. հունվար-սեպտեմբերին

05 Հոկտեմբերի 2021
Սպառողական  գների  ինդեքսը  Հայաստանի Հանրապետությունում  
2021թ. հունվար-սեպտեմբերին