Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2021 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

08 Նոյեմբերի 2021
Հայաստանի  Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2021  թվականի  հունվար-սեպտեմբերին