ԵՄ Միասնական ինտեգրված մեթատվյալների կառուցվածքի (SIMS) ներդրումն Արմստատում

17 Նոյեմբերի 2021
ԵՄ Միասնական ինտեգրված մեթատվյալների կառուցվածքի  (SIMS) ներդրումն Արմստատում