2021 թվականի I, II և III եռամսյակների համախառն ներքին արդյունքի (ՀՆԱ) նախնական տվյալները

22 Նոյեմբերի 2021
2021 թվականի I, II և III եռամսյակների համախառն ներքին արդյունքի (ՀՆԱ) նախնական տվյալները