ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2021թ. հոկտեմբերին (2021թ. նոյեմբերի 25-ի դրությամբ)

25 Նոյեմբերի 2021

ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված  նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2021թ. հոկտեմբերին  (2021թ. նոյեմբերի 25-ի դրությամբ)

tntesakan_01_10_a.jpg (medium)     tntesakan_10_a .jpg (medium)