ՀՀ կառավարության որոշումներ

10 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1115-Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ, 2019 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ, 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻՆ ԱՋԱԿՑԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՄԱՊԵՏԱԿԱՆ, ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԵՎ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԿԱԶՄԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

4 օգոստոսի 2011 թվականի N 1092-Ն

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N1748-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայությանը գումար հատկացնելու մասին


12  մայիսի  2011 թվականի  N  675-Ն

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N1748-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայությանը գումար հատկացնելու մասին

12  մայիսի  2011 թվականի  N  674-Ն

Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի մարդահամարի Ծրագիրը (հարցաշարը) հաստատելու մասին

 25 մարտի 2010 թվականի N 313-Ն

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի մարտի 26-ի  N 301-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին 

26 մարտի 2009 թվականի  N 301-Ն

Հայաստանի  Հանրապետությունում  2011 թվականին մարդահամար,2010 թվականին փորձնական մարդահամար անցկացնելու եվ 2011 թվականին անցկացվելիք մարդահամարի համապետական,Երեվան  քաղաքի  եվ մարզային հանձնաժողովներ ստեղծելու մասին