Հանդիպումներ ՀՀ մարզերում և Երևան քաղաքում

10. 08. 2011թ., Ք. Երևան
Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն   Հայաստանի Հանրապետությունում 2011թ. մարդահամարի  նախապատրաստման և անցկացման Երևան քաղաքի հանձնաժողովի նիստի

02 .08.2011թ.,  Ք. Աշտարակ    
Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն  Հայաստանի Հանրապետությունում 2011թ. մարդահամարի  նախապատրաստման  և անցկացման Արագածոտնի  մարզային  հանձնաժողովի նիստի

29. 07.2011թ.,   Ք. Արտաշատ  
Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն    Հայաստանի Հանրապետությունում 2011թ. մարդահամարի  նախապատրաստման  և անցկացման Արարատի  մարզային  հանձնաժողովի նիստի

26. 07.2011թ., Ք. Արմավիր
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Հայաստանի  Հանրապետությունում 2011թ. մարդահամարի  նախապատրաստման և անցկացման Արմավիրի մարզային  հանձնաժողովի նիստի

11.08.2011թ.,  Ք. Գավառ   
Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն    Հայաստանի Հանրապետությունում 2011թ. մարդահամարի նախապատրաստման և անցկացման Գեղարքունիքի   մարզային  հանձնաժողովի նիստի

05.08.2011թ. ,  Ք. Վանաձոր  
Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն   Հայաստանի Հանրապետությունում 2011թ. մարդահամարի  նախապատրաստման և անցկացման Լոռու   մարզային  հանձնաժողովի նիստի

03 .08.2011թ., Ք. Հրազդան
Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն  Հայաստանի Հանրապետությունում 2011թ. մարդահամարի նախապատրաստման և անցկացման Կոտայքի  մարզային  հանձնաժողովի նիստի

02.08.2011թ., Ք. Գյումրի
Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն  Հայաստանի Հանրապետությունում 2011թ. մարդահամարի  նախապատրաստման և անցկացման Շիրակի   մարզային  հանձնաժողովի նիստի

04 .08.2011թ., Ք. Գորիս   
Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն    Հայաստանի Հանրապետությունում 2011թ. մարդահամարի և  նախապատրաստման և անցկացման Սյունիքի  մարզային  հանձնաժողովի նիստի

29.07.2011թ., Ք. Եղեգնաձոր    
Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն    Հայաստանի Հանրապետությունում 2011թ. մարդահամարի  նախապատրաստման և անցկացման Վայոց ձորի  մարզային  հանձնաժողովի նիստի

17.08.2011թ., Ք. Իջևան   
Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն     Հայաստանի Հանրապետությունում 2011թ. մարդահամարի  նախապատրաստման և անցկացման  Տավուշի մարզային  հանձնաժողովի նիստի