Տարեկան վիճակագրական ծրագրեր և հաշվետվություններ

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ


2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

 

 


 

 


Պաշտոնական վիճակագրություն օգտագործողների հանրային խորհրդի կարծիք

Հաշվետվություն     2020 թվականի վիճակագրական ծրագրի կատարման

(Հաստատված է ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2021թ. մարտի 1-ի թիվ 06-Ա որոշմամբ)

 

Տարեկան վիճակագրական ծրագրի եռամսյակային մշտադիտարկումներ