Հանձնման-ընդունման արձանագրություններ, հաշիվ-ապրանքագրեր

Ավտոմեքենաների պահպանման ծառայություններ

ՏՈՅՈՏԱ ԵՐԵՎԱՆ ՍՊԸ, 17.09.2016թ.

ՄԱԳԱՍ ԻՆՎԵՍՏ ՓԲԸ, 13.09.2016թ.   

ՄԱԳԱՍ ԻՆՎԵՍՏ ՓԲԸ, 16.08.2016թ

ԳԱՐԱՆՏՍԵՐՎԻՍ ՍՊԸ, 19.07.2016թ. 


Ներկայացուցչական ծառայություններ

ՊԵՌՆՈ ՌԻԿԱՐ ԱՐՄԵՆԻԱ ՍՊԸ, 06.10.2016թ.  

ՆՅՈՒ ՍՔԱՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ, 12.07.2016թ. 

 

Փոխադրամիջոցների հետ կապված ապահովագրական ծառայություններ

ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ ԱՓԲԸ  20.10.2016թ.