Տվյալների տարածման օրացույցներ


Վիճակագրական ցուցանիշների թողարկման օրացույց

2021

Վիճակագրական հրապարակումների օրացույց

2021


Տվյալների թողարկման օրացույց` ըստ ՏՏՀՍ

ՀՆԱ-ի վերանայման ժամանակացույցը

   2021