Տվյալների տարածման օրացույցներ


Վիճակագրական ցուցանիշների թողարկման օրացույց

2020

Վիճակագրական հրապարակումների օրացույց

2020


Տվյալների թողարկման օրացույց` ըստ ՏՏՀՍ

ՀՆԱ-ի վերանայման ժամանակացույցը

2020