Միջազգային մեթոդաբանական ուղեցույցներ և ձեռնարկներ

Մեթատվյալներ և ստանդարտներ 

 • Որակի և մեթատվյալների հաշվետվությունների եվրոպական վիճակագրական համակարգի ձեռնարկ, 2020 թ. հրատարակություն (անգլերեն)
 • Ընդհանուր վիճակագրական բիզնես գործընթացի մոդել (GSBPM), տարբերակ 5.1 (անգլերեն , ռուսերեն)
 • Վիճակագրական կազմակերպությունների համար ընդհանուր գործունեության մոդել (GAMSO), տարբերակ 1.2 (անգլերեն), տարբերակ 1.1 (ռուսերեն)
 • Վիճակագրական արտադրության ընդհանուր ճարտարապետություն (CSPA), տարբերակ 2.0 (անգլերեն)
 • Ընդհանուր վիճակագրական տեղեկատվության մոդել (GSIM), տարբերակ 1.1 (անգլերեն)
 • ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի Մեծ տվյալների գրապահոց (անգլերեն)

Ազգային հաշիվների համակարգ

 • Ազգային հաշիվների համակարգ, 1993 (անգլերեն,)
 • Ազգային հաշիվների համակարգ, 2008 (անգլերեն, ռուսերեն)
 • Ազգային հաշիվներում գների և ծավալների չափման ձեռնարկ, 2001 (անգլերեն)
 • Եռամսյակային ազգային հաշիվներ, 2001 (անգլերենռուսերեն )
 • Եվրոպական հաշիվների համակարգ, 1995 (անգլերեն)
 • Մշտական գներով համախառն ներքին արդյունքի գնահատման մեթոդաբանության կատարելագործման ուղեցույց, 2000 (ռուսերեն )
 • Մշտական գներով համախառն ներքին արդյունքի գնահատման մեթոդաբանության կատարելագործման ուղեցույց, 2005 (ռուսերեն )
 • Չդիտարկվող տնտեսության չափման ուղեցույց, 2002 (անգլերենռուսերեն

Արդյունաբերություն (ներառյալ` էներգետիկա)

Գյուղատնտեսություն

 • Գյուղատնտեսական ինտեգրված հետազոտության ձեռնարկ (անգլերեն)  

Արտաքին տնտեսական գործունեություն

 • Ապրանքների միջազգային առևտրի վիճակագրություն. հիմնադրույթներ և սահմանումներ, 2010 (անգլերեն, ռուսերեն)
 • Զբոսաշրջության սատելիտային հաշիվ, 2008 (անգլերեն, ռուսերեն )
 • Զբոսաշրջության վիճակագրության միջազգային ուղեցույց, 2008 (անգլերեն, ռուսերեն)
 • Ծառայությունների միջազգային առևտրի վիճակագրության ձեռնարկ, 2004 (անգլերեն, ռուսերեն)
 • Վճարային հաշվեկշռի ձեռնարկ, 5-րդ խմբ. (անգլերեն)
 • Վճարային հաշվեկշռի և միջազգային ներդրումային դիրքի ձեռնարկ, 6-րդ խմբ. (անգլերենռուսերեն)
 • Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ՏԶՀԿ ստանդարտ սահմանում, 4-րդ խմբ., 2008 (անգլերեն , ռուսերեն)
 • Արտաքին պարտքի վիճակագրություն, ՈՒղեցույց կազմողների և օգտագործողների համար, 2014 (անգլերեն) 

Ժողովրդագրություն

 • Միջազգային միգրացիայի վիճակագրության ուղեցույց, 1998 (անգլերեն, ռուսերեն )
 • «2010թ. մարդահամարների և կացարանների հաշվառման Եվրոպայի վիճակագիրների կոնֆերանսի հանձնարարականներ», 2006 (անգլերենռուսերեն)

Ֆինանսներ

 • Կառավարության ֆինանսների վիճակագրության ձեռնարկ, 2001 (անգլերեն, ռուսերեն)
 • Կառավարության ֆինանսների վիճակագրության ձեռնարկ, 2014 (անգլերեն)

Բիզնես-ռեգիստրի

 • Կարճաժամկետ բիզնես վիճակագրության մեթոդաբանություն, 2006 (անգլերեն)
 • Հետազոտության ընտրանքի ուղեցույց (անգլերեն)
 • Վիիճակագրական բիզնես ռեգիստրների ուղեցույց, 2015 (անգլերենռուսերեն )

Գներ և սակագներ

 • Սպառողական գների ինդեքսների հաշվարկման կիրառական ուղեցույց, 2009 (անգլերեն)
 • «Սպառողական գների ինդեքսի ձեռնարկ. տեսություն և կիրառում, 2004» (ԱՄԿ/ԱՄՀ/ՏՀԶԿ/ՄԱԿ ԵՏԽ/ Եվրոստատ/ՀԲ) ձեռնարկ (անգլերենռուսերեն)
 • Արդյունաբերողների գների ինդեքսի ձեռնարկ, (անգլերեն)
 • Արտահանման և ներմուծման գների ինդեքսի ձեռնարկ, 2009 (անգլերեն)
Սոցիալական վիճակագրություն

 Առևտուր և այլ ծառայություններ

 • Տեղեկատվական տնտեսության վերաբերյալ վիճակագրության արտադրման ուղեցույց, Միավորված Ազգերի առևտրի և զարգացման գծով կոնֆերանս,Միավորված Ազգերի հրապարակում,2007 (անգլերեն)
Գենդեր
 •  Ժամանակի օգտագործման Եվրոպական ներդաշնակեցված հետազոտությունների իրականացման ուղեցույց - 2018թ. (2019 թ. հրատարակություն) (անգլերեն)
 • Կանանց նկատմամբ բռնության վերաբերյալ վիճակագրության արտադրության ուղեցույց - վիճակագրական հետազոտություններ, ՄԱԿ 2014 թ. (անգլերեն , ռուսերեն)
 • Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության Կանանց առողջության և կենսափորձի վերաբերյալ բազմազգ ուսումնասիրություն (անգլերեն)
 • Ժամանակի օգտագործման վիճակագրության համար գործունեության տեսակների միջազգային դասակարգիչ (ICATUS 2016), ուղեցույցներ, ՄԱԿ վիճակագրական դեպարտամենտ: (անգլերեն )