Վիճակագրական տվյալներ

Ամսական տվյալներ (մարտ 2021)
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, % 103.8
Սպառողական գների ինդեքսը, % 105.8
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը, մլն. ԱՄՆ դոլար 581.7
    Արտահանում, մլն. ԱՄՆ դոլար 217.7
    Ներմուծում, մլն. ԱՄՆ դոլար 364.0
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ 198130.0
մանրամասն
Եռամսյակային տվյալներ ( 2020)
Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ 6181664.1
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն. դրամ 819311.9
մանրամասն

Հիմնական ցուցանիշները գրաֆիկական տեսքով